GYFK


Léteznek regionális különbségek az egészségügyi ellátásban Németországban?

Nincsenek regionális eltérések az egészségügyi ellátásban Németországban. Minden biztosított jogosult minden szükséges egészségügyi szolgáltatásra. Az ellátási hozzáférés az egészségügyi szolgáltatásokhoz regionálisan azonos. Túl az állami szolgáltatási katalóguson léteznek különbségek az egyes betegbiztosító pénztárak között. Itt az AOK sajátos előnyöket kínál Önnek.


Hogy működik az ambuláns ellátás?

A Magyarországon megszokottól eltérően az AOK biztosítottak szabadon megválaszthatják az orvosukat és a kórházukat, lakóhelyüktől teljesen függetlenül. Az ambuláns háziorvosi és szakorvosi ellátást túlnyomó részt egyéni és csoportos praxisok keretén belül szolgáltatják. Ez Magyarországon másképp történik, ott az ambuláns szakorvosi ellátás rendszerint a kórházakban  történik. Családorvosok, akiknél regisztráltatnia kell magát, szintén nem léteznek a német egészségügyi rendszerben.


Milyen hozzájárulást kell kifizetnem Németországban az egészségügyi szolgáltatásokért?

Mint Magyarországon Németországban a hozzájárulásokat közvetlenül az adott szolgáltatások igénybe vételekor kell befizetni. Összességében Németországban kevesebb önrészt kell befizetnie mint Magyarországon.


A családomnak saját hozzájárulást kell befizetnie az állami betegbiztosításhoz?

Habár az állami betegbiztosítást finanszírozni kell hozzájárulások révén, a házastársnak, az élettársaknak és a gyermekeknek bizonyos előfeltételek mellett nem kell hozzájárulást fizetni és ennek ellenére teljes egészségbiztosítást élveznek. Ez különbségnek számít a magyarországi egészségbiztosításhoz képest.


Milyen szolgáltatásokat kapok látást segítő eszközökre (pl. szemüvegek)?

Németországban a szemüvegre és kontaktlencsékre való jogosultság a gyermekekre, a fiatalokra egészen 18 éves korig és a súlyosan látáskárosult biztosított személyekre korlátozódik.


Biztosítva vagyok munkanélküliség esetén is?

Németországban a munkavállalók és a képzés alatt állók is általánosan rendelkeznek munkanélküliségi biztosítással. Ennek a kötelező biztosításnak a célja, hogy a munkahely elvesztése esetén vagy hosszabb munkaerőpiaci álláskereséskor anyagi és szociális biztonságot nyújtson. A munkaadók és a biztosítottak hozzájárulásaiból finanszírozzák. A témáról további információkat itt talál.


Németország területén kívül be vagyok biztosítva?

Az egész EU területén, illetve Izlandon, Liechtensteinban, Norvégiában és Svájcban az Ön ambuláns és kórházi egészségügyi ellátásának költségeit egy váratlan megbetegedés esetén az AOK átvállalja bizonyos körülmények között. A részleteket itt találja.


Kihez fordulok egy egészségügyi vészhelyzet esetén?

A 112-es segélyhívó számon eléri a mentőszolgálatot. Az Ön telefonos sürgősségi bejelentése és a mentőszemélyzet helyszínre történő kiérése között Németországban nem telhet el több mint nyolc 17 perc (vidéki régiókban). A mentést teljes mértékben a betegbiztosító pénztár fizeti. Csak egy kis önrész befizetése szükséges, 5 – 10 EUR összegben. Ha nincs akut, életveszélyes megbetegedésekről szó, pl. ha nem éri el a háziorvosát, akkor az orvosi ügyeleti szolgálat Önnek orvosi segítséget tud nyújtani (hívószám 116 117).


Rendelkezem Németországban ápolási biztosítással is?

A magyarországi helyzettől eltérően Németországban egy állami gondozási biztosítás fedi le a gondozási esetté válás kockázatát. Az ápolási pénztár feladata a biztosított ápolásának biztosítása szolgáltatások révén (természetbeni ápolási ellátások, ápolási segély, ápolási segédeszközök) otthoni, részben kórházi és teljesen kórházi ápolás esetén. Az ápolási biztosítás járulékának mértéke 2021-ben a bruttó munkabér 3,05 százaléka. A gyermektelen személyeknek, akik betöltötték a 23. életévüket, további 0,25 százalékot kell fizetniük.