Családtagok


Németországban a házastárs, az élettárs és a gyermekek a járulék fizetése nélkül részesülhetnek a tag családi biztosításában. Csökkentett járulékok, mint Magyarországon, nem léteznek. Ehelyett a német kötelező betegbiztosításnál az egészségbiztosítás a fő biztosított járulékaiból fedeződik. Az alapfeltétel, hogy ezeknek a hozzátartozóknak a lakhelye vagy a szokásos tartózkodási helye Németországban legyen. Továbbá nem rendelkezhetnek saját biztosítással és nem végezhetnek önálló tevékenységet főállásban.  A saját havi jövedelmük nem haladhatja meg a 470 Eurót (2021). Továbbá a házastársak csak akkor részesülhetnek a családi biztosításban, ha bizonyítani tudják, hogy a német jognak megfelelő jogilag érvényes házasságban élnek a taggal. Az együttes biztosításba tartozó gyermekeknél életkor szerinti korlátozások vannak érvényben.

Az AOK támogatja az egész családot: Minden családtag, aki együttes biztosításban részesül saját AOK egészségügyi kártyát kap, amelyet fel kell mutatni az orvosi rendelőkben a kezelések során és a kórházakban. A költségeket majd közvetlenül az AOK számolja el.

A külföldön élő házastárs, élettárs és a gyermekek bizonyos feltételek mellett részesülhetnek díjmentesen a családi biztosításban. Az AOK szívesen ad ebben a kérdésben tanácsot.

Hogy a családja korlátlanul használhassa a díjmentes együttes biztosítást, az AOK évente egyszer megvizsgálja, hogy az előfeltételek még fennállnak-e. Alapvetően a következők állnak fenn: Ha változások történnek a családjában, például egy további gyermek születik, haladéktalanul tájékoztatnia kell minket erről, hogy a biztosítási fedezet továbbra is biztosított legyen.